Geschiedenis VAN DE oprichting van de VERENIGING

 

De IJzendijkse Anita Aerssens nam in het voorjaar van 2008 het initiatief om (weer) een zelfstandige toneelvereniging in IJzendijke op te richten.  Op de eerste bijeenkomst bleek dat de belangstellenden, die zich hadden aangemeld, in grote meerderheid vrijwilligers waren die decorbouw, licht & geluid en kostuums naaien op zich wilden nemen, maar niet zelf op het toneel wilden gaan staan. 

Daarom werd de inschrijftermijn verlengd tot 31 augustus 2008. Op die datum was een groep jonge inwoners enthousiast gemaakt voor de toneelvereniging, zodat we begin september met zeven spelende leden konden beginnen een stuk uit te zoeken.

Doordat Anita op dat moment voor de uitdaging stond haar eetcafé om te vormen tot een gegoed restaurant, was zij genoodzaakt af te haken. De vereniging werd in dat najaar dan ook formeel opgericht door Inger Bakx, Ria van Gelder-Pafort en Bert van Gelder.

Nadat begin oktober 2008 het in 2009 te spelen stuk was uitgezocht, nam het aantal spelers nog verder toe, terwijl we ook enthousiaste jonge inwoners bereid vonden te souffleren, een video van de ontstaansgeschiedenis van het - te spelen – stuk te maken, de website op te zetten en met de decorbouw te assisteren.

 


 

 

 

 

 

 

De eerste spelersgroep uit oktober 2008: Désirée Seen, Ichelle v.d. Velde, Mika Boogaarts, Sigrid Verplanke, Tessie Haverbeke, Ria van Gelder-Pafort, regisseur Marissa Laperdrix, Inger Bakx, Bert van Gelder en Gerard Tollenaar. Mark de Koninck ontbreekt op de foto.

 


DE MENSEN VAN DE VERENIGING

ONZE SPELERS

Inger Bakx, 2009
Mika Boogaarts, 2009
Mario v.d. Bunder, 2017
Marlies Bunte, 2018

Amalia de Pooter-Diaconu, 2018-2020

Petra van Sorgen-Dieleman, 2019-2020

Annemie Engels, 2011-2020
Bert van Gelder, 2009-2010, 2013-2015, 2017-2020
Tessie Haverbeke, 2009
Lina de Houck, 2010
Robyn v.d. Kerkhove, 2019-2020
Mark de Koninck, 2009-2016, 2019
Liesbeth Esseling-de Krijger, 2010-2017
Ria van Gelder-Pafort, 2009, 2011-2013, 2015-2016, 2018-2020
Tonnie de Pooter, 2013-2020
Désirée Seen, 2009, 2010, 2013

Gerard Tollenaar, 2009-2016

Ichelle v.d. Velde, 2009

Sigrid v.d. Bunder-Verplanke, 2009-2017

Robin Verstraeten, 2011

Viola Verstrate, 2017

Duncan Willemsen, 2012-2017

Joyce Wouters, 2019

 

ONZE SOUFFLEURS

Inger Bakx, 2009

Ingrid Jacobs, 2010-2017

Robyn v.d. Kerkhove, 2018

         Nicole Pielaet-Jonckheere, 2019-2020

 

ONZE REGISSEURS

Marissa Laperdrix 2009

Ria van Gelder-Pafort 2010, 2017-2019

Mario v.d. Bunder 2011-2012

Viola Verstrate 2013-2015

Michel Esseling 2016

Cees van Oostrum, regie-assistentie 2018-2019

Annemie Engels, 2020

 

ONZE TONEELMEESTERS

Bianca Ocké, 2009

Michel Esseling, 2010-2017

Mark de Koninck, 2018, 2020

 

ONZE DECORBOUWERS

 Gerard Tollenaar, 2009-2017

 Mark de Koninck, 2009-2019

 Tonnie de Pooter, 2011-2020

 

ONZE LICHT- & GELUIDSTECHNICI

 Milo Ploegmakers, 2009-2010

 Tonnie de Pooter, 2011-2012

 Bram Fenijn, e.a. (wisselend)

 Carlos van Vooren, 2018-2019

 

En natuurlijk de talloze vrijwilligers, die hielpen bij de inrichting van de zaal, het bemensen van de bar en het verkopen van toegangskaarten, consumptiebonnen & loten.

 

(gegevens mei 2021)

 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

Het plezier, de gezelligheid en de pret van het samen een voorstelling maken, moeten in de toekomst – net als nu – centraal blijven staan. Qua inhoud zullen de voorstellingen altijd lichtvoetig blijven en bij voorkeur ontregelend.

Serieus toneel, existentiële drama’s, loodzware thema’s; fijn dat ze er zijn. Maar niet voor Toneelvereniging ‘Petit Paris‘.

Die houdt het luchtig en ontregelend en misschien ook wel een tikje wuft; net als de naam al suggereert.

 

Wij repeteren wekelijks op maandagavond van 19.30 tot 22 uur in de periode oktober tot de opvoeringen, die meestal in een weekeinde in april daaropvolgend plaats vinden. De week voor de opvoeringen wordt er nog drie keer extra gerepeteerd.

 

Voor de voorstellingen wordt van de spelers verwacht dat ze helpen bij het inrichten van de zaal en het toneel.

En na afloop van de voorstellingen dat ze helpen het toneel, de keuken en de zaal op te ruimen.


lid worden?

Is je passie voor toneelspelen net zo groot als die van ons, herken je je in bovengenoemde uitgangspunten van de vereniging, en wil je een seizoen meespelen? Stuur ons dan een mailtje via info@zilverdistel.nl

Houd er wel rekening mee dat in de periode februari tot april de repetities je veel tijd kosten. En dat je dus die tijd vrij moet kunnen maken!